power glove (2019)
produktdesign Skapad i kursen 3D-visualsering: Stillbilder
Programvara: Cinema 4D
Uppgift: Skapa en stillbild i 3D för en påhittad produkt som passsar i butik för livsmedel eller hemelektronik
Produkt: Speltillbehör till konsollen Nintendo Switch
Mågrupp: Spelfantaster med intresse för nya kontroller
Koncept: Jag ville återskapa en produkt lanserad av Nintendo 1989 i ny stil och med ett modernare uttryck. Originalprodukten kallades för "Power Glove" och syftade till att implementera simpel rörelsekontroll till spel designade just för handsken. Jag ville designa handsken till hur den skulle ha sett ut om den gjordes om idag till en nyare spelkonsol. Produkten följer samma presentationsstil som redan existerande tillbehör till konsollen.
 Med hjälp av 3D-modelleringsprogrammet Cinema 4D tog jag fram en renderad bild av en arm med produkten. Följande video visar prosessen med 3D-modellering.
introsekvens med camera tracking (2019)
vinjett Skapad i kursen 3D-animering: vinjetter
Programvara: Cinema 4D
Uppgift: Skapa en 3D-vinjett i stil med med övergångar från TV-kanaler eller presentationsanimation med hjälp av camera tracking.
Produkt: Logotyp för fiktivt företag som togs fram till denna uppgift
Mågrupp: Den vanliga TV-tittaren
Koncept: Uppgiften var att få 3D-objekt att interagera med saker ifrån ett inspelat videoklipp med hjälp utav camera tracking, dvs principen där 3D-objekt uplevs interagera med videomaterialet. En logotyp för ett fiktivt företag och grafiska 3D-former togs fram, och grafiska former som pyramider och kuber togs fram till att interagera med logotypen och objekten i området.
Med hjälp av 3D-modelleringsprogrammet Cinema 4D tog jag fram ett renderat videoklipp som varar i 7 sekunder. Följande video visar prosessen med 3D-modellering.
Följande video visar det slutgiltigt renderade videoklippet.
Alternativ introsekvens till pixar (2019)
vinjett Skapad i kursen 3D-animering: vinjetter
Programvara: Cinema 4D
Uppgift: Skapa en frivillig 3D-vinjett som varar i 20 sekunder och som använder minst ett animerat material
Produkt: Alternativ introsekvens till animationsstudion Pixar
Mågrupp: Personer som känner bekantskap med animationsstudion
Koncept: Uppgiften behöll fria tyglar till kreativt skapande, vilket fick mig att utföra mer utmanande steg för en produkt som jag i slutändan kunde känna att jag lärt mig mycket utav att skapa. Att återskapa en variant av Pixars introsekvens bibehöll motivationen att få till en så bra produkt som möjligt. Omfattande steg till projektet innebar modellering av lampa och bokstäver, riggning av lampans rörelsemönster till animation, en animerad bakgrund som byter material, animerade ytor som visas med .jpeg och .gif format samt naturligt fallande bollar.
Med hjälp av 3D-modelleringsprogrammet Cinema 4D tog jag fram ett renderat videoklipp som varar i 20 sekunder. Följande video visar prosessen med 3D-modellering.
Följande video visar det slutgiltigt renderade videoklippet.

fler arbeten

Back to Top